In 2006 en 2007 hebben ActiZ, Aedes en Alzheimer Nederland gezamenlijk een programma gedraaid voor het stimuleren van kleinschalig wonen in Nederland.

De website van dit werkprogramma was te vinden onder de domeinnaam van de Stichting Wonen met Dementie. Gedurende deze periode had de Stichting Wonen met Dementie de eigen domeinnaam uitgeleend aan dit samenwerkingsverband, omdat de doelstellingen strookten met de eigen doelstellingen.

Vanaf 2008 is het werkprogramma kleinschalig wonen beëindigd. Via de website was veel informatie ontsloten voor zowel belangstellende burgers als organisaties. Deze informatie heeft opnieuw een plek gevonden in deze huidige website, aangevuld met “tips”.