Tips voor medewerkers

 • Werk persoonsgericht, niet taakgericht
 • Laat de bewoner in zijn waarde
 • Maak een zorg-leefplan
 • Maak van de dag een belevenis
 • Stimuleer de bewoner
 • Doe maar gewoon
 • Lever op en top professionele zorg
 • Vragen van familieleden
 • Betrek familie bij de zorg
 • Ga voor teamwork
 • Reflecteer op je handelen
 • Integrale zorg

Tips voor behandelaars

 • Betrek familie bij bespreking zorg-leefplan
 • Werk vanuit een holistische visie
 • Rolmodel voor verzorgenden
 • Medewerkers zijn je ogen en oren
 • Stimuleer kennisopbouw
 • Hou goed zicht op het project
 • Organiseer mobiel geriatrisch team
 • Coach de medewerkers
 • Stimuleer samenwerking
 • Empathie met familie

Schets van een groepswoning

 • Een woning voor zes bewoners
 • Een echt huis
 • Leefstijlgroepen
 • Kleine clusters
 • Een eigen privévertrek
 • In een wijk of dorp
 • Vertrouwde omgeving
 • Integraal werken
 • Een vast team
 • Met familie

Tips voor leidinggevenden

 • Stijl van leidinggeven
 • Houd de visie scherp
 • Wees zichtbaar en werk mee
 • Vraag bestuur commitment
 • Kwaliteit medewerkers
 • Tips voor teamwork
 • Niet te veel praten, vooral doen
 • Hou contact met familie
 • Spreek verwachtingen naar de familie uit
 • Formatie en bezetting

Tips voor bestuurders

 • Motiveer de medewerkers
 • Blaas organisatie nieuw leven in
 • Begin met een heldere visie
 • Passie én realisme
 • Zorg voor een lange adem
 • Kwaliteit is dynamisch
 • Begroot verstandig
 • Formatie is geen sluitpost begroting
 • Creëer een ‘sense of urgency’
 • Vorm een ‘winning team’
 • Borg de verandering
 • Leg bevoegdheden laag in organisatie
 • Ondersteun vooral de verzorgenden
 • Niet verschuilen achter regeltjes
 • Laat geld de discussie niet domineren
 • Organiseer feedback vanuit cliënten