In 2003 heeft de Stichting Wonen met Dementie een landelijke campagne georganiseerd rond kleinschalig wonen. Het was de eerste grootschalige manifestatie waarbij talloze projecten open dag hielden, in veel provincies debatten werden georganiseerd, een prijsvraag voor het Gouden Idee, aandacht in de media, een reizende tentoonstelling, breed verspreide folders voor belangstellende burgers, landelijk congres met de Vereniging voor Psychogeriatrie en Arcares, enzovoort.

Deze actieweek heeft de ontwikkeling van kleinschalig wonen in Nederland een stevige impuls gegeven.

De Stichting Wonen met Dementie heeft na deze week in kleine kring enkele debatten georganiseerd om verschillende stakeholders wakker te schudden.

Met deze website wil de Stichting Wonen met Dementie informatie over kleinschalig wonen samenbrengen, maar bovenal wil de Stichting door middel van praktische tips burgers, verzorgenden en initiatiefnemers helpen met het opzetten van goede kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie.

Het bestuur van de Stichting Wonen met Dementie werd gevormd door:

  • Jos Stienen, voorzitter (voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere)
  • Steven Bless
  • Marco Blom (adjunct directeur Alzheimer Nederland)
  • Frank Bordui (interim bestuurder)
  • Peet van Breugel
  • Cees van der Togt (interim bestuurder)

Stichting Wonen met Dementie is sinds 2015 onderdeel van Alzheimer Nederland.