Op internet is veel literatuur te vinden. Een lijst van aanbevelenswaardige boeken over kleinschalig wonen en dementie volgt hieronder.

Boer, Gerke de: U woont nu hier. Werken in de psychogeriatrie. Drachten, april 2008.

Braam, Stella: Ik heb alzheimer. Het verhaal van mijn vader, door Stella Braam. Nijgh & van Ditmar. Amsterdam, 2006.

College bouw zorginstellingen: Kleinschalig wonen, grote verschillen. Bouwkundige verschijningsvormen van kleinschalig wonen in de ouderenzorg. Utrecht, 2007.

Denkbeeld, tijdschrift voor Psychogeriatrie. Bohn Stafleu van Loghum.

Depla, Marja, Selma te Boekhorst: Kleinschalig wonen voor mensen met dementie: doen of laten? Trimbos-instituut. Utrecht, 2007.

Dirkse, Ruud en Caro Petit: Had ik het maar geweten. Praktische tips voor familie, vrienden en verzorgenden. 2009.

Ettema, Teake: The construction  of a dementia-specftic Quality of Life instrument rated by professional caregivers: The QUALIDEM. 2007.

Fahrenfort, Mary, O. Reuchlin: Kleinschalig wonen voor dementerenden. Handreiking voor de organisatie. Den Haag, maart 2002.

Goossens, Leon: Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Een wereld te winnen voor instellingen en ondernemers. LEMMA. Den Haag, 2008.

Heumen, S. van, H. Straatsma, L. Huibers, A. Jans, E. Krijger: Kleinschalig wonen: een full-servicepakket. Wonen en zorg in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. Vilans. Utrecht, 2009.

Hoekstra, E.K.: Stappenplan voor het realiseren van kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie.Februari 2004.

Krijger, Eric: De integrale medewerker. Utrecht, mei 2002.

Krijger, Eric: En hoe kijkt u ertegenaan? Kijkpunten kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. NIZW. Utrecht, 2006.

Krijger, Eric: Kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie. Inhoudelijke en praktische adviezen. Vilans. Utrecht, februari 2004.

Krijger, Eric: Receptuur voor kleinschaligheid. Een onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie. Utrecht/Rotterdam, juli 2002.

Lauriks, S., J.P. Osté, C.M.P.M. Hertogh, R.M. Dröes: Meer levenskwaliteit met domotica. Effectonderzoek naar de toepassing van domotica in kleinschalige groepswoningen voor mensen met dementie. VU medisch centrum. Amsterdam, maart 2008.

Miesen, Bere: Dement: zo gek nog niet. Kleine psychologie van dementie. Pijnacker, 1992.

Nouws, Henk: Wonen met dementie. Handboek kleinschalig wonen. Elsevier / Stichting Wonen met Dementie. Maarssen, oktober 2009.

Nouws, Henk: Huiselijk en vertrouwd. Handreiking voor de bouw en inrichting vaan woonvoorzieningen voor dementerenden. NIZW. Utrecht, 2001.

Nouws, Henk: Kleinschalig wonen voor dementerenden. Een waaier aan ervaringen. Amersfoort, december 2000.

Nouws, Henk: Kleinschalig wonen voor mensen met dementie in Noord-Holland. Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg. Provincie Noord-Holland. Haarlem, april 2005

Schure, L.M., G.J. Dijkstra, R.H. Bakker, J.W. Groothoff: Hillamahofje zorg voor dementerende ouderen. Evaluatie dubbel dagritme & klein- versus grootschalige woonvormen. UMCG. Groningen, juli 2005.

Stoelinga, Ben, Martha Talma: Leren van veranderen. Kleinschalige zorg voor mensen met dementie. NIZW. Utrecht, 2004.

The, Anne-Mei: In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurende samenleving. Thoeris. Amsterdam, 2005.

Verbraeck, Bob, Anneke van der Plaats: De wondere wereld van Dementie. Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden. Elsevier Gezondheidszorg. Maarssen 2008.

Waarde, Hugo van: Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Bohn Stafleu van Loghum. Houten, 2008.